CHÚNG TÔI LUÔN NỖ LỰC MANG ĐẾN DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ NHẤT

Branding & Marketing

 • Tư vấn & xây dựng nhận diện và định vị thương hiệu cho
  Chủ đầu tư và Dự án
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch, ngân sách Marketing
 • Quản lý & Triển khai các chương trình marketing

Tư vấn
phát triển dự án

 • Tư vấn thực hiện thủ tục pháp lý dự án để triển khai bán hàng
 • Tư vấn và phát triển sản phẩm Bất động sản
 • Quản lý thiết kế xây dựng Dự án
 • Khảo sát thị trường và tư vấn chính sách, giá bán phù hợp

Tư vấn đầu tư
Phát triển quỹ đất

 • Tìm và đánh giá quỹ đất để phát triển các dự án Bất động sản
 • Tư vấn cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng các dự án
  Bất động sản
 • Quản lý và cùng triển khai với Chủ đầu tư về công việc, tiến độ và hiệu quả của quá trình M&A Dự án
 • Tư vấn, cấu trúc, sắp xếp nguồn vốn tùy theo nhu cầu và hiện trạng của Dự án và Chủ đầu tư
 • Tìm và đánh giá các cơ hội đầu tư Bất động sản

Tư vấn quản trị

 • Tư vấn chiến lược phát triển công ty
 • Tư vấn xây dựng bộ máy và tái cấu trúc bộ máy
 • Tư vấn mô hình kinh doanh
 • Tái cấu trúc tài chính
 • Xây dựng quỹ đất

Quản lý
triển khai bán hàng

 • Tư vấn và xây dựng chiến lược bán hàng
 • Tổ chức quản lý hoạt động phân phối quy mô lớn

Sàn bất động sản

 • Triển khai thủ tục Hợp Đồng
 • Thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán